امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ ۲۳:۵۲

اتصالات پلیمری تیران

اتصالات پلیمری تیران تولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای، لوله 16، لوله های لی فلت و اتصالات

اتصالات پلیمری تیران

مشخصات کلی

اتصالات پلیمری تیران

  • تولید کننده
  • شرکت خصوصی

تیران ، TFP

1167

اتصالات پلیمری تیران تولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای ، لوله 16، لوله های لی فلت و اتصالات
اتصالات پلیمری تیران تولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای ، لوله 16، لوله های لی فلت و اتصالات

خیابان آپادانا اول، جنب آپادانا اول، جنب قالی سلیمان، پلاک 225

51 - 100 نفر

www.tfp-polymer.com

سوابق اجرایی