امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۰۷

اتصالات پلیمری تیران

اتصالات پلیمری تیران تولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای، لوله 16، لوله های لی فلت و اتصالات
مشخصات کلی

اتصالات پلیمری تیران

  • تولید کننده
  • شرکت خصوصی

تیران ، TFP

اتصالات پلیمری تیران تولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای ، لوله 16، لوله های لی فلت و اتصالات
اتصالات پلیمری تیران تولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای ، لوله 16، لوله های لی فلت و اتصالات

51 - 100 نفر

سوابق اجرایی