امروز سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ ۰۷:۲۱

اتصالات پلیمری تیران

اتصالات پلیمری تیران

اتصالات پلیمری تیران تولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای، لوله 16، لوله های لی فلت و اتصالات
کاتالوگ

محصولات و خدمات اتصالات پلیمری تیران

اتصالات پلیمری تیران

مشخصات کلی

اتصالات پلیمری تیران

  • تولید کننده
  • شرکت خصوصی

تیران ، TFP

1284

اتصالات پلیمری تیران تولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای ، لوله 16، لوله های لی فلت و اتصالات
اتصالات پلیمری تیران تولید کننده نوارهای آبیاری قطره ای ، لوله 16، لوله های لی فلت و اتصالات

51 - 100 نفر

سوابق اجرایی